Marschallhållare

Marschallhållaren har plats för tre marschaller. Kransen runt marschallen ger vind- och stänkskydd. Kan placeras på sten- grus- gräs eller snöbelagda ytor.

Diameter: 350 mm

Höjd: 700 mm